Kinderopvangkwaliteit.jouwweb.nl

Kinderopvang gericht op marktwerking

De  marktwerking die sinds de Wet Kinderdagverblijven in 2005 van kracht is niet veel goeds gedaan voor de kinderdagverblijven. Dit wordt beweerd door ontwikkelingspsychologe Brigitte Zwiers en ouderenorganisatie Boink. Iedere willekeurige persoon kan een kinderdagverblijf openen en als er bezuinigd moet worden, dan wordt dat vaak gedaan op het aantal personeelsleden. Dit heeft als gevolg dat er soms maar één iemand op een groep kinderen staat en dat kinderen naar andere groepen overgeplaatst moeten worden.

De werksters hebben vaak slechts een SPW niveau 3-opleiding op MBO-niveau. Er ontbreekt dan een HBO’er of Universitair geschoold pedagoog om toe te zien op de pedagogische kwaliteit van het personeel. Hiernaast kan men zich afvragen of een diploma überhaupt altijd wel zo belangrijk wordt gevonden. Bij het kinderdagverblijf Allio kon er zelfs een medewerker aan de slag gaan zonder pedagogisch diploma.

Zie voor uitgebreide artikelen:

- Interview ontwikkelingspsychologe Brigitte Zwiers
- Interview BoInk-ouders